poniedziałek, 4 kwietnia 2011

Istota i zadania rachunkowości

Istota i zadania rachunkowości:

Rachunkowość jest podstawowym źródłem informacji ekonomicznej jednostki. informuje o przebiegu procesów gospodarczych: o ich wynikach (efektach), o sytuacji finansowej jednostki.

rachunkowość - system przetwarzania danych. ma dane związane z działalnością przedsiębiorstwa na wejściu, są one przetwarzana i staja się informacjami na wyjściu (na sprawozdania).

Odbiorcy informacji rachunkowych

odbiorcy informacji rachunkowych:
odbiorcy zewnętrzni:  banki, kontrahenci, ZUS, inwestorzy, urzędy skarbowe.

Rachunkowość finansowa i zarządcza

rachunkowość finansowa i zarządcza:

rachunkowość finansowa jest dyscyplina hermetyczna (określone prawa) - moc obowiązująca w danym kraju.
kodeks postępowania rachunkowości: ustawa o rachunkowości (wrzesień 1994, nowelizacja 2002).
np ustawa o podatkach: ustawa określa większe przedsiębiorstwa: osobowość prawna, osoby fizyczne, jeśli firma ma przychody powyżej 800 tys euro.

rachunkowość zarządcza - informacje są określone przez zarząd.

Podmiot i przedmiot rachunkowości

podmiot rachunkowości - konkretna firma przedsiębiorstwo bądz instytucja - wszystkie jednostki prowadzące rachunkowość.

przedmiot rachunkowości - majątek jednostki - następujace w jednostkach gospodarczych zjawiska i procesy gospodarcze związane z ruchem i finansowaniem środków.

Aktywa i pasywa

1 aktywa - ze względu na to jaka przyjmują formę, postać: aktywa trwale/aktywa obrotowe.
aktywa są to zasoby majątkowe pozostające pod kontrola przedsiębiorstwa, o wiarygodnej wartości, będące skutkiem poprzedniej działalności, zdarzeń, które przyniosą korzyści ekonomiczne.

2 pasywa - źródła finansowania.

Bilans majątkowy, istota bilansu

BILANS MAJĄTKOWY - specyficzne sprawozdanie

1 istota bilansu majątkowego
równoważenie majątku - bilans majątkowy
aktywa = pasywa - zasada równowagi bilansowej

bilans - w sumach końcowych, równoważne zestawienie zasobów (aktywów) i źródeł ich pochodzenia (pasywów) sporządzone na określony termin zwany momentem bilansowym.
bilans jest ujęciem statycznym majątku na dany moment. Rozliczenie jest w roku obrachunkowym - jednak nie zawsze ten rok pokrywa się z kalendarzowym.
31 grudnia jest najczęstszym terminem sporządzania bilansu.
np. cukrownictwo - w październiku jest uruchamiana produkcja, sprawozdanie jest od października do września.
np. zmiana właściciela lub upadłość.

Suma bilansowa - sumujemy wartościowo A=P.

bilans - sprawozdanie które dostarcza wielu ważnych informacji.


BILANS:
     A         |      P
-----------|------------
Aktywa     |   kapitały
Trwałe      |   własne
-----------|
                |
Aktywa    |------------
obrotowe |
                |   kapitały
                |   obce
                |------------
                |zobowiązania
                |długotermin.
---------------------
    A       =     P

Kapitały Własne + Zob Dług = kapitał stały
kapitał pracujący (kapitał obrotowy netto) = AO-ZK=KS-AT

Zasada równowagi bilansowej

suma Aktywów = suma Pasywów

pewnik, aksjomat, równanie tożsamościowe.

jest jeden majątek w przedsiębiorstwie, tylko patrzymy na niego z 2 stron.